Etusivu »
Esittely »
Psykoterapia »
Työnohjaus »
Sovittelu »
Koulutus »
Yhteystiedot »
Linkit »

Sovittelu

[img]

Kuva: Jurek Durczak

Työyhteisösovittelu on uusi sovittelun malleihin ja ratkaisukeskeisyyteen perustuva menetelmä. Se tarjoaa mahdollisuuden ja työvälineen kohdata sekä ratkoa työyhteisön ristiriitoja. Sovittelu lähtee työyhteisön ja sen jäsenten tarpeista. Työyhteisösovittelun avulla on mahdollista parantaa työyhteisön ilmapiiriä ja yhteistyökykyä. Sovittelu toteutetaan yhteistyössä työyhteisön ja työntekijöiden kanssa tapauskohtaisesti.


Työyhteisösovittelu voidaan myös käynnistää osana työyhteisön omaa toimintaa kouluttamalla sovittelijat työyhteisön sisältä ja samalla kouluttamalla koko organisaatio työyhteisösovitteluun. Tällöin työyhteisö saa toiminnan osaksi omaa organisaatiotaan ja pääomaansa.


Sovittelu sopii työvälineeksi myös perheille ja parisuhteisiin. Viime aikoina menetelmää on kokeiltu hyvällä menestyksellä myös lastensuojelussa ja naapuruusriidoissa.


Sovittelutyöhön minulle antaa valmiuksia toimintani vuodesta 1987 lähtien sovittelun eri tehtävissä rikos- ja riita-asioiden sovittelussa, koulusovittelussa oppilaiden välisissä riitatilanteissa sekä laajemmin koko kouluyhteisöä koskevassa sovittelussa. Sovittelu tarjoaa uuden ja toimivan menetelmän myös perinteisen työnohjauksen rinnalle.